Canisterapie

Jedná se o léčebnou terapii za pomoci psů (pes se latinsky řekne canis). Canisterapie je metoda, která je podpůrnou součástí celkové péče o člověka nemocného psychicky či tělesně, využívá pozitivní vliv psa na zdraví, čímž pomáhá zlepšit kvalitu života jedince. Zejména u dětí je kontakt se zvířetem velice účinný – pes se stává jejich kamarádem, a proto se děti péči nebrání, spolupracují a pozitivní léčebné výsledky se dostavují.

Canisterapii tedy můžeme nazvat rehabilitační a psychosociální metodou, působící příznivě na nemocného jedince. Může jít – jak již bylo zmíněno - o děti, ale i dospělé osoby a seniory, trpící různými psychickými poruchami a také třeba tělesným postižením. Canisterapii je možné využívat i u osob sociálně vyloučených.

Vycvičený pes, jako pomocník při léčbě, se používá při rehabilitaci (zejména polohování při onemocnění svalovými křečemi či svalovým třesem), u sluchově či mentálně postižených dětí, a také u autistů, kde se zvíře může stát vhodným prostředníkem mezi nimi a okolním světem.

Canisterapeut dokáže pomocí cvičeného psa aktivovat

  • paměť i celkové myšlení
  • komunikaci - řeč i neverbální projevy
  • motoriku - jemnou i hrubou (pohyb končetin, ale i jen prstů, chůzi, atd.)
  • orientaci jedince v prostoru i v čase
  • pomáhá rozvíjet sociální cítění

Přitom canisterapeut spolupracuje s dalším odborným zdravotním personálem jako je psycholog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, ale třeba i s pedagogy. Canisterapie se řadí do okruhu sociální rehabilitace.

Canisterapeutem se můžete stát i vy se svým psem. Je však nezbytné být kompetentní v oblasti znalostí kynologie a etologie psa, mít značné sociální dovednosti – vstřícná komunikace, empatie, znalost diagnóz, jež budete chtít pomocí psa léčit, určitá znalost psychologie. A pak musíte mít canisterapeutické zkoušky, před nimiž projdete canisterapeutickou průpravou, tj. teorií i praxí – a to vy i váš pes. Poté se můžete stát členem canisterapeutického týmu, který působí v rodinách s postiženými či sociálně znevýhodněnými osobami, v sociálních a zdravotních zařízeních, ve školách, apod.

A chcete-li mít sebe se svým školeným psem, eventuálně s vaším pacientem na pejskonožkáchči pejskožabkách, pošlete fotografii a my vám vtipné ponožky s těmito obrázky, anebo žabky s potiskem vyrobíme.