Pitbull a jeho TOP 5 skvělých vlastností

O tomto plemeni se dodnes neustále vedou debaty a rozpravy mezi odborníky, zda se řadí Americký Pit Bull Terriér k bojovým a nebezpečným psům proto, že má agresivitu ve svém genetickém potenciálu, anebo zda k ní dochází špatnou výchovou psa.

Původně byl Pitbull využíván jako hlídač stád a k lovu, avšak později začali majitelé používat psa – pro jeho houževnatost, sílu, vytrvalost a mohutnou a silnou stavbu těla- ke psím soubojům. Když se Pitbull zakousl, tak silně a hluboko, a často odmítal stisk uvolnit, i kdyby při tom sám trpěl bolestí. A toho pořadatelé psích zápasů zneužívali. Aby se ve zvířeti probouzela ještě větší agresivita, byli tito psi často týráni. Psí zápasy, přestože byly počátkem 30. let minulého století definitivně zakázány, se  - bohužel - neustále nezákonně uskutečňují po celém světě.

V Anglii a Walesu zákon o nebezpečných psech z roku 1991 zakazuje chov, prodej a výměnu tohoto plemena. Podobné předpisy mají i v Austrálii. V Německu je dovoz Pitbullů zakázán. V USA se běžně majitelé psů pojišťují na škody zvířetem způsobené, avšak od roku 2013 některé pojišťovny právě Pitbully z pojistek vyřadily. Všeobecně lze tedy říci, že Pitbull je považován ne-li za bojového, pak přinejmenším za nebezpečného psa.

A opět si můžeme položit otázku, zda je agresivita a útok pro tohoto psa přirozený, anebo je způsoben nesprávnou výchovou?!

Zřejmě je možné odpovědět, že riziko útoku je značné, když není pes dokonale vycvičen. Majitel musí mít pevnou ruku a pes musí cítit jeho autoritu. Pitbulla je nezbytné již od štěněcího věku dobře socializovat. Kromě toho potřebuje dlouhé procházky(doporučen je náhubek) a provozování různých psích sportů– protože je vytrvalý a dokáže tvrdě pracovat, tak potřebuje neustálé zaměstnání. Tento pes se totiž nesmí nudit. Ve styku s jinými psy projevuje svou nadřazenost. K pánovi je ovšem velice loajální a obětavý, svou rodinu brání, i kdyby při tom měl sám přijít o život.

Pro své vlastnosti nachází Pitbull uplatnění jako policejní, pátrací a záchranný pes, a také při detekci drog či zbraní.

Poznámka: Pitbull Wella, v roce 2013 při záplavách v Kalifornii, pomohla zachránit 32 lidí, 29 psů, 3 koně a jednu kočku.